KPT (Kogntiv Psykoterapi)

En grundidé i kognitiv psykoterapi är att våra tankar, känslor och handlingar är ett resultat av vårt sätt att uppfatta och bearbeta inkommande information. Tidigt i vårt liv skapar vi utifrån erfarenheter och inre föreställningar om omvärlden olika mönster. Dessa mönster kommer att fungera som ett filter för hur vi sedan ser på omvärlden och på oss själva som person.

Psykoterapin syftar till att hjälpa individen att känna igen och förstå dessa ofta tidigt förvärvde mönster.

För att inom ramen för en god terapeutisk allians, få hjälp att förstå sambandet mellan tidigare införlivade mönster och nuvarande sårbarheter i livet.

Att sedan i den terapeutiska relationen få hjälp att förändra dessa icke ändamålsenliga mönster och sårbarheter.

Din nuvarande livssituation och din bakgrund är viktiga redskap i samarbete runt dina nuvarande problem som du vill ha hjälp med att hantera.

I det terapeutiska arbetet ingår sk hemläxor som en del i terapi och förlänger terapi utanför mottagningsrummet.

Psykoterapin sker vanligtvis 1 ggr/veckan a 45 min.

Dina problem, målsättning och motivation avgör psykoterapin längd.

Kognitiv psykoterapi är en välbeprövad terapiform som lämpar sig för ångest-, depressionstillstånd, tvångssyndrom, olika typer fobier, utmattningsdepressioner/ utbrändhet tillstånd.

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp