Psykoterapi

Vad innebär psykoterapi?

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling som bygger på erkänd psykologisk teori och beprövad metod. Den bedrivs av legitimerade psykoterapeuter eller av terapeuter med basutbildning i psykoterapi under handledning. Behandlingen ska vara upplagd och planerad i förväg, med tydliga ramar och överenskommelser mellan patient och terapeut. Psykoterapi har en dokumenterad effekt vid en rad olika psykiatriska tillstånd som exempelvis depression, olika ångesttillstånd, psykoser och ätstörningar. Psykoterapi kan även vara till hjälp vid andra psykiska svårigheter som till exempel personliga kriser eller samlevnadsproblem.

Inriktningar

Det finns många olika inriktningar inom psykoterapin. Inriktningarna har delvis egna modeller för hur man förklarar och behandlar psykiska besvär. Gemensamt är att förklaringarna och erfarenheterna under terapin hjälper patienten att uppleva större mening med och kontroll över sitt liv. De inriktningar som har legitimation från Socialstyrelsen utgörs av:

Inom flera av inriktningarna kan psykoterapin bedrivas individuellt, i grupp, familj eller för par.

Så går det till

Behandlingen består av regelbundna samtal med psykoterapeuten. Längden på behandlingen kan variera, allt från några veckor till flera år beroende på behov. Den vanligaste frekvensen är en gång per vecka, knappt en timme per tillfälle. De olika inriktningarna skiljer sig en del med avseende på synsätt, mål, arbetssätt och relationen mellan patient och terapeut. I vissa behandlingsformer kan det även ingå arbete ”på fältet” som till exempel att öva på nya förhållningssätt tillsammans med terapeuten eller som hemuppgift.

 

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp