Existentiell psykoterapi

  • Vilar på existensfilosofisk grund, har påverkats av och utvecklats ur den existentiella psykologin och filosofin, där livet viktigaste frågor har belysts på ett nyanserat och mångfasetterat sätt av ett stort antal filosofer under årens lopp.

  • Inräknas under samlingstermen ’Humanistisk Psykoterapi’

  • Är en vanlig och accepterad terapiform i Europa och har utvecklats mycket de senaste årtiondena. Tidigare kända företrädare var t ex Medard Boss, Rollo May, Karl Jaspers, Viktor Frankl och den ännu verksamme Irving D. Yalom. Idag kommer många influenser från Storbritannien med företrädare som t ex Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli och Hans Cohn samt från Dasein-analysen som är utbredd i t ex Schweiz, Österrike och Belgien.

  • Handlar om grundläggande frågor rörande mening, värden, livsmål och livsval, kris- och stresshantering, hållbarhet och annat som är relaterat till folkhälsa och återhämtning efter livets påfrestningar.

  • Har som viktigt mål att hjälpa individen att lära av erfarenheten, göra upp med gamla föreställningar om världen och om sig själv. Den ger människan möjligheter till ett nytt avstamp, att förstå sig själv bättre och få ny kraft att leva det bästa liv man förmår inom sina givna betingelser. Fördjupad kunskap om sig själv, om sina oreflekterade värderingar, om de grundbetingelser som format en och om ens egen medverkan i att man blivit den man nu är.

  • Utforskar individens läge i förhållande till de fyra livsdimensionerna, av hennes val och prioriteringar och av de konsekvenser som hennes levnadssätt fått. Tanken är att individen efter att ha lärt känna sig själv bättre får större utrymme att välja och att omskapa sitt liv efter egna behov och egna intentioner.

  • Kan ske i form av vägledning, korttidsterapi eller långsiktig psykoterapeutisk kontakt. Målen och tidsramarna bestäms gemensamt av terapeut och klient.

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp