Gruppterapi

I gruppterapi träffas vanligen sex-åtta deltagare en gång i veckan under en och en halv timmes tid. Deltagarna brukar om möjligt väljas ut så att de inte känner varandra tidigare och inte har någon kontakt utanför gruppen. I allmänhet är det lika många män som kvinnor i varierande åldrar och med olika problem och även olika bakgrund. Det finns också grupper som sätts samman utifrån att de har en gemensam bakgrund, exempelvis unga vuxna som haft föräldrar med allvarliga psykiska besvär.

På samma sätt som i individualterapi är målsättningen att deltagarna ska få bättre förståelse för sig själva, men i gruppterapi ligger betoningen på ökad förståelse för relationer. I gruppen får man en chans att se att andra kan ha liknande problem som man själv. Samtidigt får man möta en mängd reaktioner och känslor i gruppen. Man får möta både önskan om kontakt och avvisande attityder, ömhet och aggressivitet, besvikelse och mycket annat. Gruppen kan sägas fungera som en miniatyr av den enskilde gruppmedlemmens livssituation. Var och en beter sig ungefär likadant som de brukar göra i vardagssituationen. Skillnaden är att här blir deras sätt att relatera föremål för diskussion. Man får reda på vad man väcker för känslor hos andra och man får tillfälle att mer öppet ge uttryck för vad man själv känner.

I Sverige bedrivs ofta gruppterapi på psykodynamisk eller så kallad systemteoretisk grund. Men även kognitiva och beteendeintriktade behandlingar kan bedrivas i grupp och terapin kan då vara lite annorlunda upplagd.

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp