Manodepressiv sjukdom (Bipolär sjukdom)

Manodepressiv sjukdom, som även kallas bipolär sjukdom, innebär att man drabbas av återkommande maniska och depressiva sjukdomsperioder. De flesta som har sjukdomen kan fungera normalt mellan sjukdomsperioderna. Kontinuitet i behandling och medicinering, och att lära sig om sjukdomen brukar minska risken att återinsjukna.

De maniska perioderna kännetecknas av extrem eller ovanlig upprymdhet, de depressiva perioderna i stället av nedstämdhet. Båda tillstånden kan uppkomma oberoende av yttre orsaker, men både depressiva och maniska perioder kan utlösas av yttre stress. Sjukdomen drabbar närmare en person av åttio. Den är lika vanlig hos män som hos kvinnor. Sjukdomen börjar ofta i 15-25-årsåldern. Det är lika vanligt att insjukna i en depressiv episod som i en manisk. De flesta som har sjukdomen kan fungera normalt mellan de maniska och de depressiva perioderna.

Det är flera faktorer som samverkar vid uppkomsten av manodepressiv sjukdom. Den viktigaste är en ärftlig biologisk sårbarhet.

Symtom

En manisk period pågår ofta i minst en vecka. Stämningsläget är förhöjt och personen är ofta mycket upprymd, samtidigt som irritabilitet kan förekomma. Bland övriga symtom kan nämnas minskat behov av sömn, ökad aktivitet och förhöjd självkänsla som leder till konsekvenser för ekonomi och relationer. Depression är motsatsen till mani. Stämningsläget är sänkt. Patienten är nedstämd och orolig. Självkänslan är låg. Initiativförmågan och företagsamheten är nedsatt.


 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp