Nedstämdhet hos unga

Nedstämdhet hos barn och ungdomar kan orsakas av motgångar av olika slag. Ett barn som känner sig nedstämt kan visa symtom på oro och ångest. Prata med någon du känner förtroende för. Det finns också hjälp att få av vården och i samhället.

Nedstämdhet och depression är inte samma sak. Depression är ett tillstånd som man behöver hjälp att ta sig ur medan nedstämdhet kan ses som en naturlig del av livet - en normal reaktion vid påfrestningar, förluster och misslyckanden.

Människor i alla åldrar kommer ibland in i perioder av nedstämdhet. Motgångar av olika slag kan orsaka nedstämdhet även hos barn och ungdomar. De utlösande faktorerna varierar ofta i svårighetsgrad. Det kan handla om kamratrelationer som inte fungerar, om skolan, problem inom familjen eller om annat som kan kännas jobbigt och påfrestande. Barn och tonåringar är särskilt känsliga under vissa perioder av sin utveckling, bland annat är puberteten en sådan period. De har också varierande sårbarhet och känslighet för olika påfrestningar.

Symtom

Ett barn som känner sig nedstämt kan visa symtom på oro och ångest. Sömnstörningar, aptitlöshet, huvudvärk, illamående och trötthet är andra vanliga symtom.

Egenvård

För den som är ung och känner sig nedstämd eller känner oro och ångest under en kortare period, är det viktigt att tänka igenom vad som kan vara orsaken. Det kan hjälpa att tala med någon man litar på. Genom samtal är det möjligt att sätta ord på känslor och då är det ofta lättare att hitta en lösning på problemen. Som förälder är det viktigt att vara uppmärksam på symtom hos sitt barn eller sin tonåring som kan tyda på nedstämdhet. Det är viktigt att ta reda på vad nedstämdheten beror på och tala igenom eventuella problem.

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp