Medicinskt-Psykologiskt Specialist Service

Alfred Franzkeit Leg. Psykolog

Jag har varit i mer än 25 år verksam som psykolog. Innan dess utbildade jag mig i Tyskland i Bremen till rederiköpman. Efter den 3 åriga utbildningen började jag läsa på universitet i samma stad och tog efter ytterligare tre års studier min examen som ”Diplom Socialpedagog” med inriktning på socialt belastad vuxenklientel. År 1976 flyttade jag till Sverige och arbetade under de kommande 7 åren parallell till min heltids universitetsstudier i psykologi, på heltid inom kriminalvården. Jag tjänstgjorde huvudsakligen i Göteborgsregionen. Under dessa år hade jag fortlöpande vikariat på olika anstalter/institutioner på olika befattningar; därav en tid som regionpsykolog för Växjöregionen vilket bl.a. innefattade ett viss handlednings- och personalansvar för anställda inom denna region. Efter min Psykologexamen i början av 80 talet flyttade jag till Vimmerby för att medverka i dåtidens psykiatrireform dvs. uppbyggnaden av lokala psykiatriska öppenvårdssektorsteam. Jag hade bl.a. funktionen som teamsamordnare. Under den tiden läste jag också till min specialistutbildning och tog 1988 min examen som leg. Psykoterapeut. Mitt företag MPS Medicinskt-Psykologiskt Specialist Service AB, förkortat MPS AB, grundade jag 1990 och är sedan dess huvudsakligen verksam som organisationspsykolog och handledare. Jag har dock viss mottagningsverksamhet kvar. Under hela min yrkesverksamma tid har jag regelbundet vidareutbildat och fortbildat mig. Detta gäller inte minst att hålla mig ajour med den aktuella forskningen och teoribildningen inom mitt arbetsområde. Jag har således utöver den ursprungliga psykodynamiska grundutbildningen också tillägnad mig kunskaper inom andra teoriskolor som den kognitiva, systemteoretiska etc.

Adress

GÄSTGIVAREGATAN 14 B
598 21, VIMMERBY
Sverige

Karta

 
Alfred Franzkeits bild

Fakta

  • Leg. Psykolog
Kön
Man

Telefontider

Måndag till Fredag
8:00 - 17:00 ( Kontaktas på tfn 0492-12349 )
Språk
Engelska
Tyska
Svenska
© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp