Alf Enbom Psykologkonsult

Alf Enbom Leg. Psykolog

• Som psykoterapeut och psykolog med specialistkompetens arbetar jag i mitt företag Alf Enbom Psykologkonsult (se hemsida) samt vid Psykiatriska kliniken, Sundsvalls sjukhus.

• Under mer än tjugofem år som verksam psykolog – varav den mesta tiden på en psykiatrisk mottagning – har jag fått tillfälle att lära mig mycket om hur personliga svårigheter kan yttra sig. Det har gjort mig förtrogen med hur man kan finna lösningar på olika problem, och hur de mest varierande svårigheter kan tacklas på ett konstruktivt sätt.

• Liksom de flesta psykologer och psykoterapeuter har jag min grundläggande utbildning inom den psykodynamiska traditionen. Erfarenheten säger mig dock att olika synsätt ofta med framgång kan komplettera varandra. Jag menar därför, att alla psykoterapeutiska insatser som kan vara till gagn för den hjälpsökande bör övervägas, t ex kognitiva behandlingsformer och/eller andra metoder.

• Det viktiga är att utforma en skräddarsydd planering med utgångspunkt från problemets art och individens behov, oavsett om det gäller längre psykoterapier eller kortare krisbearbetande samtalskontakter. Den individuella anpassningen är kanske det som mest kräver bredd och djup i behandlarens kunskaper och erfarenheter. Aktuell forskning ger starkt stöd för att en kontinuerlig individuell anpassning, s k praktikbaserad evidens, är avgörande för att samtalsbehandling ska ge resultat.

• Som utbildad handledare bedriver jag psykoterapihandledning, handledning med utgångspunkt från individens arbetssituation samt chefsstöd (coaching). Jag utför också utredningar utifrån olika psykologiska/neuropsykologiska frågeställningar.

• Genom åren har jag ägnat en hel del tid och intresse åt frågor som rör utvärdering och kvalitetsutveckling inom sjukvårdens område. Jag har också haft uppdrag som samordnare i ett större nationellt forskningsoch vårdutvecklingsprojekt.

Adress

Köpmangatan 46
(Frimurarhuset)
852 32, SUNDSVALL
Sverige

Karta

 

Fakta

  • Leg. Psykolog
Kön
Man
Språk
Svenska
Maxpris
1100kr
© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp