Förändring Utveckling 2change

Jan-Olof Petersson

Du som har bekymmer med oro, ångest, panikattackar, fobier och som inte får hjälp i sjukvårdens primärvård eller psykiatri kan vända dig till mig. Som en gren av min verksamhet erbjuder jag hjälp att komma till rätta med dessa, något mindre, problem men nog så jobbiga.

Jag har under mer än 20 år intresserat mig för mänskligt beteende och har därför studerat och praktiserat ämnen och områden värdefulla att ha med i portföljen. Detta har jag i ökande grad använt mig av i mitt praktiska yrkesliv som officer, som personal- och beteendevetare och som behandlare under min steg1utbildning i KBT.

Som 16-åring anställdes jag i Flottan och stannade där i sammanlagt 23 år. Inom flottan utbildade jag mig till handledare i UGL försvarets kurs Utveckling Grupp och Ledare Med kaptens grad fick jag möjlighet att sluta i försvaret och börja studera vid Växjö universitet. Under 7 år var jag anställd vid Kriminalvården som personalkonsult. Inom kriminalvården deltog jag i utbildning i Motiverande intervju.

Studier vid Växjö universitet under 5 år resulterade i : Filosofie kandidat Personalvetarprogrammet med fördjupning Socialpsykologi Problemorienterad Arbetspsykologi Medie-kommunikationsvetenskap

Hos Psykologpartners W&W har jag genomgått steg1-utbildning i KBT.

Adress

V Prinsgatan 39 A
371 35, KARLSKRONA
Sverige

Karta

 
Jan-Olof Peterssons bild

Fakta

Kön
Man

Telefontider

Måndag till Fredag
9:00 - 18:00
Språk
Svenska
Maxpris
1200kr
© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp