Mats Nilsson Psykoterapi & Konsultation

Mats Nilsson Leg. Psykoterapeut

Jag är leg.psykoterapeut och aukt. familjerådgivare med lång och bred erfarenhet av såväl individualterapi som par och familje-terapi. I min privatpraktik tar jag i första hand emot för enskild samtalsterapi med människor som brottas med olika uttryck för psykisk ohälsa och/eller behov att komma vidare i sin personliga utveckling. I mitt arbete vägleds jag i första hand av psyko-dynamiska och existensiella perspektiv.

I arbetet med par och familjer dominerar kris och konflikthantering samt förståelsearbete med utgångspunkt i anknytningsmönster, affekter, partnervalet m.m

I min privatpraktik inrymms också en verksamhetsgren med inriktning på cheftsstöd.

Adress

Jakob Westinsgatan 8
112 20, STOCKHOLM
Sverige

Karta

 

Fakta

  • Leg. Psykoterapeut
Kön
Man

Telefontider

Måndag till Fredag
8:00 - 17:00 (information å 08-30 19 26)
Språk
Svenska
© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp