Spegelrum

Elham Svantesson Leg. Psykoterapeut

Hos mig får du psykoanalytisk psykoterapi som är en form av psykodynamisk psykoterapi, där i relation mellan patient och terapeut aspekter av de inre problemen iscensätts och patienten kommer närmare sitt inre genom terapeutens förståelse och spegling av patienten. Det handlar om att patientens inre problem inte bara ska berättas om utan visas upp i en relation. Barndomens händelser och hur vi har uppfattat våra vårdgivare påverkar våra känslor i nutid vilket i sin egen tur påverkar terapin och relationen med terapeuten. Dessa känslor kommer att undersökas. Olika former av trauma och traumatiska händelser kan också vara mål för undersökning och förståelse i terapin.

I helhet kan vi påstå att i en psykoanalytisk psykoterapi undersöker vi: Känslor, tankar, upplevelser, associationer, fantasier, och drömmar.

Vi börjar med 3-4 gångers bedömningssamtal för att förstå problemen och för att se om vi passar ihop för att kunna starta ett längre samarbete med behandling.

Du kan också gå på korttidsterapi mellan (12-16) sessioner. Då kan du fokusera på ett särskilt problem.

Du och din partner kan också gå på parterapi och familjerådgivning om ni har problem med egna eller varandras känslor av svartsjuka, otrohet, prestige, misstänksamhet, kontroll och maktutövning, dålig kommunikation eller bara om ni vill se i vilken grad ni passar ihop för att starta ett gemensamt liv. Ni kan också gå på parterapi för att undersöka vad det egentligen är som närmat er till varandra och orsakat det ni tror vara kärlek. Både uppfostrandet av barnen och det sexuella förhållandet utgör viktiga delar i en parrelation. Båda dessa områden kan undersökas i en parterapi.

Fakta

  • Leg. Psykoterapeut
Kön
Kvinna

Telefontider

Måndag
8:00 - 15:00
Tisdag
8:00 - 11:30
Onsdag
8:00 - 14:10
Torsdag
8:00 - 12:30
Fredag
8:00 - 16:20
Lördag
10:00 - 17:00
Söndag
15:30 - 18:00
Språk
Farsi
Svenska
Maxpris
700kr
© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp