Gloria Zeligman Psykoanalys, psykoterapi, kosultation

Gloria Zeligman Leg. Psykolog Leg. Psykoterapeut

Jag är Leg psykolog, leg barn- och ungdomspsykoterapeut  och vuxenpsykoterapeut, psykoanalytiker  (IPA) medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen,  barn- och ungdomspsykoanalytiker, fil dr i pedagogik.

 
Jag har arbetat med vuxna, tonåringar och barn i mer än 25 år bl.a. under många år inom barn- och ungdomspsykiatrin.Jag har arbetat med vuxna, tonåringar och barn i mer än 25 år bl.a. under många år inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Jag arbetar med psykoanalys, psykoterapi, psykologisk konsultation och föräldrarådgivning och tar emot barn, tonåringar och vuxna. Mitt arbete vilar på psykoanalytisk/psykodynamisk  grund och jag har erfarenhet av arbete med olika typer av svårigheter.

Kontakt

Man kan börja med att mejla eller ringa men enligt min erfarenhet är det bra hur än kontakten initieras att man talar med varandra lite kort per telefon först. Sedan kan man bestämma sig för att träffas för en eller några förutsättningslösa, konsultativa samtal. Man träffas några gånger för att fundera över vad man vill och hur man kan gå vidare. Ibland räcker det med några samtal och ibland krävs ett fördjupat arbete för att förstå vårt inre och få långsiktig hjälp. 

Varför psykoanalys eller psykoterapi

Människor söker oftast för ett psykiskt lidande till example , smärtsamma erfarenheter, för att det är något som skaver, problem i relationer, låg självkänsla, svårigheter att sätta gränser eller symtom såsom depression, ångest, panikångest och självdestruktivitet. Det kan också handla om koncentrationssvårigheter, fobier, identitetsproblematik, skuld och skam eller skrämmande fantasier. Neuropsykiatriska diagnoser behöver inte vara ett hinder. 

I en terapi/psykoanalys är inte symptomen avgörande utan det handlar snarare om intresse för att förstå vad symptomen har för mening. Man får en möjlighet att tillsammans med psykoanalytikern förstå sig själv och på så sätt utvecklas och komma till rätta med psykiskt lidande/psykologiska svårigheter. Man kan släppa symptom eller bättre att hantera dem. Ibland andvänds uttryck som att man vill hitta sig själv, sätta ord på känslor eller att vara sig själv. 

Specifikt för psykoanalys och psykoterapi på psykoanalytisk grund är att man får ett eget utrymme där allt är möjligt att säga och man behöver inte följa någon röd tråd. Ur tankar och känslor kan man få förståelse för och finna sitt eget sammanhang. Det är ett arbete som man gör tillsammans.

(se också Svenska psykoanalytiska föreningens hemsida,  https://www.psykoanalys.se), www.psykoterapi-psykoanalys.se,

 

Unga

Exempel på svårigheter man kan ha i tonåren kan vara depression, dålig självkänsla, självskada, ätstörningar, kamratsvårigheter och funderingar kring sig själv, livet och dess mening. Man kan ha svårt att gå till skolan och sitta hemma. Då kan psykoanalys eller psykoterapi vara till hjälp.
 Om man av olika skäl tycker att det känns svårt att prata kan man använda skapande material som exempelvis teckning, målning och lera. 

Barn

Syftet med analysen/psykoterapin är att hjälpa barnet att undanröja hinder för vidare utveckling och hjälpa barnet att skilja mellan fantasi och verklighet. Barnet får möjlighet att gestalta och i lek ge ord för sitt inre och förstå sig på sig själv. 

Psykoanalytiskt och psykoterapeutiskt arbete med barn skiljer sig delvis från arbete med vuxna. Barnet gestaltar sitt inre med hjälp av exempelvis, lek, teckning och ord. De väljer själva vad de vill göra. Även barn behöver förstå sig på sig själva. Psykoterapeuten/Analytikern hjälper barnet att sätta ord på det som händer. 

Barn kan ha mardrömmar, vara rädda att bli övergivna och känna sig elaka och dåliga. De kan ha tankar och känslor som de tror att de vuxna inte accepterar. De kan ha svårt att koncentrera sig, få vredesutbrott, vara impulsiva, vara kontrollerande, sätta sig på tvären, ha svårigheter i kontakt med kamrater och vuxna eller problem i skolan av olika slag och de kan ha psykosomatiska problem.

De kan vara med om svåra saker och tolka det som har hänt utifrån sin begränsade erfarenhet och kunskap men också styrda av sina känslor och fantasier i sin förståelse. De kan missuppfatta och dra felaktiga slutsatser av sina erfarenheter.
 Vissa rädslor och reaktioner är typiska för åldern och går över. Men barn kan också fastna i sina symptom och behöva hjälp att komma ur dem.

Eftersom barn har så svårt att förstå, uttrycka och sätta ord på vad de känner och tänker och ibland hindras av stark rädsla så kan de leva med felaktiga föreställningar och bygga in dem i personligheten. Det är i dessa lägen när symptomen kvarstår, blir allvarliga eller flera som psykoanalys eller psykoterapi kan vara till hjälp, ibland den enda. Barn som har neuropsykiatriska diagnoser kan också ha stor hjälp barnanalys/barnterapi.

Föräldrar

Att vara förälder kan ibland väcka oro och osäkerhet. Ibland kan man som förälder ha nytta av en eller flera konsultationer eller regelbundna samtal hos en barnpsykolog för att tänka och försöka förstå sitt barn eller tonåring samt fundera på hur man kan bemöta barnets svårigheter och reaktioner.

Som förälder till ett barn i psykoanalys eller psykoterapi kan man behöva stöd att följa barnets reaktioner och förändringar i en terapi eller psykoanalys  

 

 www.psykoterapi-psykoanalys.se, Jag är medlem I Svenska psykoanalytiska föreningen,(IPA),  Psykoterapicentrum, Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna.

Adress

Folkungagatan 79, 1 tr
116 22, STOCKHOLM
Sverige

Karta

 
Gloria Zeligmans bild

Fakta

  • Leg. Psykolog
  • Leg. Psykoterapeut
  • Fil dr.
Kön
Kvinna

Telefontider

Onsdag
7:45 - 08:00 (Går bra att lämna meddelande)
Språk
Svenska
Maxpris
1000kr
© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp