Johan Lindroth psykoterapi

Johan Lindroth Leg. Psykoterapeut

Johan Lindroth, psykoterapeut

Jag arbetar med individualpsykoterapi och tar emot tonåringar, unga vuxna och vuxna. Jag har en fil kand i beteendevetenskap och är legitimerad psykoterapeut. Förutom mina erfarenheter från psykoterapeutiskt arbete har jag många års erfarenhet av institutionsvård.

Jag tänker mig att mötet och relationen mellan terapeut och patient är mycket betydelsefull i en psykoterapeutisk process. Både patient och terapeut har med sig många olika erfarenheter av möten och det terapeutiska arbetet handlar bland annat om att, med hjälp av den terapeutiska relationen, utforska patientens erfarenheter av relationer för att hon/han ska kunna förstå sig själv och andra bättre.

En vanlig föreställning om psykoterapi är att man måste ha stora problem i sitt liv för att gå till en psykoterapeut. Ofta är det olika problem som relationssvårigheter, ångest, sorg, känslor av meningslöshet och ledsenhet som får en patient att söka terapi. Men ibland händer saker i livet som gör att vi inte känner igen oss, det som tidigare var självklart är det inte längre. Händelser i livet kan kräva att vi måste orientera oss på nytt. I ett sådant skede av livet kan det vara viktigt att ha en utomstående samtalspartner, en person som är van att lyssna och som har erfarenheter och kunskaper om vad som hjälper människor att utvecklas och kunna gå vidare.

Adress

åsögatan 122
116 24, STOCKHOLM
Sverige

Karta

 
Johan Lindroths bild

Fakta

  • Leg. Psykoterapeut
Kön
Man

Telefontider

Måndag till Fredag
9:00 - 17:00
Språk
Svenska
Maxpris
600kr
© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp