CPI- Cedar Psykoterapi Institut

Astrid Eberhardt Leg. Psykoterapeut

VÄLKOMMEN TILL

CPI - CEDAR PSYKOTERAPI INSTITUT

Institutet som erbjuder Dig/Er möjlighet till kvalificerad:

 • Psykoterapi dvs. Individualterapi, Parterapi och Familjeterapi
 • Krisbearbetande samtal
 • Personlig Utveckling – Personlig Coaching
 • Konsultation
 • Handledning
 • Exekutiv Coaching.
 • Utbildning och forskning

Kort om våra insatser.

Psykoterapi

Psykoterapi är ett samlingsnamn för systematiska och målinriktade behandlingsmetoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och som utförs av särskilt utbildade personer – legitimerade psykoterapeuter - i syfte att hjälpa människor att komma till rätta med psykiska och psykosomatiska besvär, allehanda samlevnadsproblem och/eller andra utmaningar i livsföringen. Psykoterapi kan ha olika inriktning och omfattning. Tillsammans utformar vi ett förslag skräddarsytt utifrån dina behov.

Krisbearbetande samtal

Ett helt vanligt liv från vaggan till graven inbegriper i regel en hel del kriser Det finns två huvudkategorier av kriser - livskriser och traumatiska kriser. Till den sistnämnda gruppen hör kriser i samband med t ex anhörigs dödsfall, plötslig uppsägning från arbetet, insjuknande i allvarlig sjukdom, inbrott i hemmet, överfall, social skam etc. All kristerapi syftar till att stödja dig/er i behövlig bearbetning och önskad nyorientering utifrån aktuell kris.

Personlig utveckling – personlig coaching

Att leva på ett optimalt sätt omfattar att dels värdesätta det man uppnått och som man trivs med och dels att våga utveckla det som fungerar sämre och/eller det man är nyfiken på. Genom att fokusera på sin livssituation med stöd av en Leg. Psykoterapeut kan man vinna ökad kunskap om hur tidigare livserfarenheter påverkar ens nuläge och framför allt om hur ens personliga behov på ett bättre sätt skulle kunna tillgodoses. Det kan handla om att vilja finna en bättre balans i livet; våga se möjligheter och sätta upp nya mål; kunna fungera bättre med andra; kunna hantera konflikter; identifiera faktorer som hindrat dig att genomföra det du vill oavsett om det gäller arbetsliv eller privatliv; att ge sig själv möjlighet till att momentant kunna stanna upp och reflektera kring sin egen person utifrån egna styrkor och svagheter etc.

Konsultation

För de flesta kommer tillfällen i livet då man kan känna behov att ventilera ett problem eller en frågeställning med en kunnig och erfaren yrkesperson. Kanske behöver man hjälp att bli klarare över hur problemet ser ut eller så kan man behöva vägledning i hur man kan gå vidare för att lösa problemet. I dylika lägen kan man ha god nytta av ett till ett par konsultativa samtal med en Leg. Psykoterapeut.

Handledning

För alla som arbetar inom människovårdande och/eller människobemötande verksamheter utgör handledning ett viktigt verktyg både för den enskilde vårdgivaren/ behandlaren/ handläggaren som för verksamheten som helhet. Med professionell handledning kan goda förutsättningar skapas för bevarande och fördjupning av ändamålsenlig och kvalitativt god behandling omvårdnad/handläggning byggande på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kompetent utförd handledning kan dessutom minska risken för negativ stress och utmattningsdepressivt präglat mående.

Exekutiv coaching – Skräddarsytt Chefsstöd

Om du är chef eller sitter i ledande ställning är psykologiskt inriktad exekutiv coaching ett utmärkt hjälpmedel för att få bättre förståelse och verktyg för hur man agerar och reagerar i samspel med styrelse/ledning, sina medarbetare/samarbetspartners och andra avnämare. Många krav och förväntningar ställs på dagens ledare. Gemensamma krav för flertalet chefer/ledare är att han/hon ska kunna:

 • Stimulera och motivera inre och yttre växt och ha förmågan att sälja in företagets/organisationens vision till såväl omvärlden som till de egna medarbetarna.
 • Förankra beslut och bidra till god samverkan på alla nivåer inom men även ofta utom organisationen.
 • Klara av att hantera alla lägen på ett optimalt sätt samtidigt som han/hon för egen del har synnerligen begränsad möjlighet till att kunna ventilera problem på ett fritt sätt inom organisationen just utifrån sin funktion och sitt ansvar som ledare/ chef.

Med professionell exekutiv coaching får du som är i ledande position möjlighet till konfidentiella professionella samtal där du kan ventilera allt utan någon som helst oro - samtalsstöd anpassat till dina utmaningar och till dina behov. Du och kommer att få uppleva hur du hela tiden utvecklas och stärks både som chef/ledare men även som människa.

Utbildning och forskning

All kompetens är en färskvara som måste underhållas för att kunna bevaras och även utvecklas. Vi har mångårig erfarenhet av att leda och medverka i olika utbildningar allt från orienteringsnivå till högre universitetsnivå - detta inom:

 • Det psykoterapeutiska fältet inklusive handledning
 • Vård och omsorgsområdet
 • Medicinsk juridik och etik.

Merparten av de utbildningar vi i nuläget tillhandahåller utgörs av skräddarsydda utbildningar på uppdrag av företag, institutioner och verksamheter.

Vi är även mycket måna om att underhålla vår egen kompetens i vår strävan att kunna förmedla bästa möjliga insatser varför fortbildning och forskning även finns knuten till verksamheten. Ev. medverkan i ett forskningsprojekt är alltid helt frivillig och sker enbart sedan vi informerat, tillfrågat och inhämtat ditt aktiva samtycke till detta.

Kort om oss som arbetar här.

På institutet är vår strävan att genomgående kunna erbjuda mycket hög kompetens varför alla som är knutna till CPI är av socialstyrelsen legitimerade psykoterapeuter med olika specialistkompetenser, pedagogisk kompetens, forskarkompetens och med mycket gedigen yrkeserfarenhet med i bagaget. Vår strävan är alltid att erbjuda den resurs som vi tror bäst kan möta Dina/Era behov.

Hur du når oss.

Du är alltid mycket välkommen att höra av dig med ev. frågor och önskemål. Du når oss lättast via:

Telefon: 046-30 67 27

E-post: info@c-p-i.se

Vi har verksamhet i Helsingborg och Lund med omnejd

Vi ser fram emot att få höra ifrån Dig.

För CPI – Cedar Psykoterapi Institut

Verksamhetschef: A. Eberhardt

Adress

Postadress: Jägaregatan 336
Mer info via telefon
226 53, LUND
Sverige

Karta

 

Fakta

 • Leg. Psykoterapeut
Språk
Danska
Engelska
Svenska
© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp