Acclinis psykologtjänster, Skeppargatans psykologmottagning

Annika Åkerlind Huldt Leg. Psykolog

Jag arbetar både som anställd inom elevhälsan och i privat regi med psykoterapi för unga och vuxna samt samtal och stöd för barn, unga, vuxna och par/föräldrar.

Mottagning i city samt hos uppdragsgivare.

Utöver psykologsamtal och terapi utför jag psykologbedömningar av barn och unga, ger rekommendationer om lämpliga insatser och stöd. Jag kan vid behov göra mindre bedömningar inför val av fortsatt utredning, t. ex. hjälpa till att formulera frågeställningar.

Föräldrar, far/morföräldrar eller anhöriga som inte vet vart de ska vända sig med oro för barn/unga/anhöriga kan få rådgivande samtal och/eller stödsamtal, oavsett frågeställning. Det kan gälla frågor om barns utveckling, om missbruk eller psykisk sjukdom, om funktionshinder eller familjefrågor, oro för ungdom eller oro för vuxna barns livssituation.

Jag kan också fungera som bollplank inom arbetslivsfrågor, både för chefer och medarbetare.

Adress

södersunda 404
130 38, RUNMARÖ
Sverige

Karta

 

Fakta

  • Leg. Psykolog
Kön
Kvinna

Telefontider

Måndag
7:00 - 13:00 (övriga dagar 10-19 (telsvar))
Språk
Engelska
Svenska
© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp