Guteklint Arbetsliv & KBT

sandra guteklint Leg. Psykolog Leg. Psykoterapeut

Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut i kognitiva och beteendeinriktade terapier. 1988 började jag arbeta inom vuxenpsykiatrin och erhöll psykologlegitimation 1997. Intresse för psykoterapi och diagnostik har löpt som en röd tråd genom yrkeslivet. Under ett par års tid var diagnostikintresset i fokus och jag vidareutbildade mig i neuropsykologi och utredningsmetodik. Behandlingsarbetet inom den vuxenpsykiatriska öppenvården ledde fram till ett ökat behov av teorier, metoder och tekniker som hjälpte klienterna framåt i sina liv. I slutet av 90-talet kom jag alltmer att intressera mig för kognitiv beteendeterapi och blev varse hur terapimetoden så fort och så konkret gav resultat. Kognitiv och beteendeinriktad terapi ställer krav på ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut och detta finner jag oerhört tilltalande. Jag erhöll legitimation som psykoterapeut i kognitiva och beteendeinriktade terapier 2007.

sandra guteklints bild

Fakta

  • Leg. Psykolog
  • Leg. Psykoterapeut
Kön
Kvinna
Språk
Engelska
Svenska
Maxpris
1600kr
© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp