Psykoterapimottagning

Anna-Clara Billengren Leg. Psykoterapeut

Ibland kan situationer uppstå i våra liv som gör att vi på olika sätt känner att det blir svårt med oss själva och med våra relationer till andra. I de allra flesta situationer vet vi vad som orsakat våra bekymmer men inte alltid. I en psykoterapeutisk kontakt undersöker vi sambanden mellan vår inre känslovärld med den yttre, oavsett vilka skäl svårigheterna har.

Under de senaste 20 yrkesverksamma åren har jag arbetat med ungdomar, unga vuxna, vuxna och familjer i psykoterapi. Orsakerna till att människor sökt min hjälp har varit och är relationssvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet, ungdomars existentiella frågor samt livsleda i olika former. Föräldrars oro för sina tonåringar t.ex. oro för missbruk eller känslomässiga svårigheter.

Anna-Clara Billengrens bild

Fakta

  • Leg. Psykoterapeut
Kön
Kvinna

Telefontider

Måndag till Fredag
8:00 - 19:00
Språk
Svenska
Maxpris
700kr
© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp