Tourettes Syndrom

Tourettes syndrom hos barn innebär att barnet har så kallade tics. Tics betyder att barnet gör ofrivilliga rörelser och ger ifrån sig plötsliga ljud. De flesta barn med tics har också svårt att koncentrera sig, är överaktiva och har svårt att kontrollera sina impulser. Kontakta vården om ditt barn under en längre tid gör upprepade ofrivilliga rörelser, ger ifrån sig okontrollerade ljud och är rastlöst. Tourettes syndrom betyder att barnet har haft tics under minst ett år och att det i betydande grad påverkar barnets vardag.

Det är vanligt att barn med Tourettes syndrom också har svårt att koncentrera sig, är mer aktiva och impulsiva. Det är samma symtom som ingår i ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det är också vanligt att barnet har svårigheter som kan kopplas till tvångssyndrom, OCD.

I många fall har någon familjemedlem eller nära släkting till barnet med Tourettes syndrom också tics. Barnets tics har en biologisk orsak och är inte orsakade av faktorer i omgivningen.

Barn med Tourettes syndrom skiljer sig inte från barn i allmänhet i fråga om begåvning.

Symtom

Vanligast är att barnet får de första tecknen på tics när det är mellan fem och sju år. Tics är vanligare hos pojkar. Oftast börjar tics i ansiktet som överdrivna blinkningar och grimaser. Tics kan sedan uppkomma i andra delar av kroppen, som axelryckningar och ibland som mer komplicerade rörelser, snurrande eller hoppande. Ljudtics kan variera från harklingar och läten till upprepande av "fula ord".

Barn kan göra obscena gester, till exempel "visa finger", som kan uppfattas provocerande av omgivningen, så kallad kopropraxi.

Ibland finns invecklade mönster av motoriska tics där personen går på ett speciellt lagbundet sätt, till exempel tar vissa steg framåt och sedan gör ett hopp. Ekopraxi betyder att man härmar någon annans rörelsemönster.

De vokala ticsen kan vara enkla som hostningar, harklingar, hundskall och visslingar, eller mer komplexa med olika ordkombinationer, ordhärmning eller fula ord. Det kan ibland vara längre fraser. Koprolali betyder fula ord eller svordomar. Dessa ord kommer in i språket på ett ologiskt sätt, närmast slumpartat och på fel ställen.

I de flesta fall är motoriska och ljudliga tics snabba men det finns varianter som är långsammare och som då brukar kallas dystoniska tics.

Symtomen kan avlösa varandra i perioder. De kan också öka och minska i styrka under olika perioder. Tics kan finnas kvar upp i vuxen ålder.

Tourettes hos vuxna

Tics börjar i barndomen, inte i vuxenåldern. Hos de flesta försvinner det i sena vuxenår och är sällan besvärande. De som fortfarande har tics lär sig med tiden ofta att dölja dem genom att harkla sig eller göra en motrörelse. Tvångsmässighet, ibland i form av ett tvångssyndrom, kan förekomma vid Tourettes syndrom både hos barn och vuxna.

Behandling

Behovet av stöd varierar från barn till barn. Behovet ser också olika ut i olika åldrar.

Om barnets tics är lindriga och inte ger någon stor funktionsnedsättning räcker det ofta med att konstatera att det handlar om Tourettes syndrom, ge information samt diskutera om barnet har andra närliggande svårigheter, till exempel koncentrationsproblem. Medicinering behövs oftast inte. Vetskapen om att barnets tics har en biologisk orsak som inte kan styras med viljan kan underlätta situationen både hemma och i skolan.

I vissa fall kan dock tics bli så störande för barnet att det kan behöva medicin. Om barnet även har svårt att koncentrera sig, är överaktivt, har inlärningsproblem eller andra beteendeproblem är det viktigt att barnet får anpassade stödinsatser i skolan. Föräldrarna bör också få möjlighet att delta i särskilda utbildningsprogram eller få annat stöd.

Om barnet samtidigt har ADHD kan det bli aktuellt med medicinsk behandling för koncentrationssvårigheter.

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp