Gestaltterapi

Under 1950-talet utvecklades en ny form av psykoterapi som fick namnet gestaltterapi. Gestalt är ett tyskt ord som betyder helhet.

Gestaltterapin är en så kallad humanistisk terapiform. Där andra betraktade människan antingen som förutbestämd av sina drifter och sin historia eller som ett tomt ark som kan fyllas med vad som helst, betonade Gestalt istället människans frihet och strävan efter att skapa mening i sitt liv.

Gestaltterapin betraktar människan som fri, dynamisk, skapande och ansvarig. Men människan skapar inte sitt liv ensam och isolerad. Människan i är ständigt beroende av att vara i kontakt med sin omgivning. Man kan uttrycka det så att människans liv faktiskt skapas och uppstår i kontakten med andra människor.

Därför handlar det praktiska arbetet i Gestaltterapi om att undersöka och öka medvetenheten om hur och på vilket sätt människan är i kontakt med andra människor och hela sin omgivning.

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp