Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom, eller GAD efter engelskans Generalized Anxiety Disorder, innebär att en person har en närmast ständig okontrollerbar oro och ängslan som påverkar hela livet.

Vem som helst kan känna oro eller bli ledsen och trött av motgångar och påfrestningar utan att lida av generaliserat ångestsyndrom. För att diagnosen ska ställas ska man ha långvariga besvär som gör det svårt att sköta ett arbete, fungera socialt och att fungera i familjelivet.

Generaliserat ångestsyndrom börjar oftast under barndomen eller tonåren. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män och tenderar, till skillnad från andra ångestsyndrom, att öka med stigande ålder.

Symtom

Den som har diagnosen generaliserat ångestsyndrom är mer eller mindre konstant ängslig, osäker, okoncentrerad, rastlös, pessimistisk, spänd, stresskänslig, blir lätt uttröttad och är lättretlig. Personen har ofta dålig sömn och oroar sig på ett överdrivet sätt för stort som smått. Det kan i sin tur resultera i spända muskler, huvudvärk, tandgnisslan, svettningar, darrningar, muntorrhet, hjärtklappning, mag- och tarmbesvär och täta urinträngningar.

Personer med generaliserat ångestsyndrom vet att deras omgivning många gånger tycker att de oroar sig i onödan och tar ut olyckor i förskott. Den ständiga oron står sällan i proportion till de påfrestningar och olyckor som man förväntar sig ska hända. Det gäller ofta småsaker i vardagen där det mesta kan ge upphov till vaksamhet och ängslighet.

Den som har generaliserat ångestsyndrom har också en ökad risk att drabbas av ytterligare ångestsjukdom, missbruk eller depression.

Många drar sig för att söka hjälp och kan gå i flera år med sina problem. En del kommer aldrig iväg, utan går med sin ängslan ett helt liv. Av dem som söker är det få som söker för sin ängslighet. Det är istället spända muskler, orolig mage och dålig sömn som gör att man söker sig till en läkare för undersökning.

Egenvård

Liksom vid annan ångest kan ändrad livsstil, som att sova regelbundet, minska kaffe- och nikotinkonsumtionen, regelbunden motion och avslappningsövningar ha goda effekter även vid generaliserat ångestsyndrom.


 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp