Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom kännetecknas av tvångstankar eller tvångshandlingar, oftast både och.

Tvångstankar är återkommande, ofrivilliga tankar som är svåra eller omöjliga att slå bort. Vanliga tankar är ”tänk om……”: tänk om jag har glömt spisen på, tänk om det börjar brinna, tänk om jag har fått en smittsam sjukdom, tänk om jag sticker en kniv i mitt barn och så vidare.

Andra tvångstankar kan handla om behov av symmetri, behov av att kontrollera eller att det ska kännas ”precis rätt” när man utför vardagliga rutinhandlingar. Tankarna väcker kraftig ångest och för att dämpa ångesten utför den drabbade upprepade, ritualiserade tvångshandlingar, vanligast någon form av tvättande (exempelvis handtvätt) eller kontrollerande (till exempel kontroll av lås eller el-apparater).

Den som lider av tvångssyndrom inser att tankarna är orimliga och att tvångshandlingarna är onödiga men kan inte motstå att utföra dem. Tvångshandlingarna lindrar åtminstone tillfälligt den ångest som tvångstankarna orsakar. Just insikten i det orimliga i både tankar och handlingar orsakar den lidande starka skamkänslor och en strävan efter att dölja sin sjukdom för såväl anhöriga som vårdpersonal.

Var går då gränsen mellan normalt och sjukt? De flesta kan någon gång oroa sig för om de har stängt av strykjärnet efter att ha lämnat hemmet. Någon kanske till och med har återvänt hem för att kontrollera. Detta orsakar inga större problem eller lidande. Den som däremot kommer ett par timmar för sent till arbetet varje dag efter att ha utfört upprepade kontroller av hemmets alla el-apparater har ett allvarligt problem som kräver hjälp.

Symtom

Symtombilden har delvis beskrivits ovan. Följande frågor täcker in ett flertal av symtomen vid tvångssyndrom:

  • Tvättar du dig mer än vad du egentligen tycker är nödvändigt?
  • Kontrollerar du saker mer än vad du egentligen tycker är nödvändigt?
  • Har du återkommande, ofrivilliga tankar som är svåra att slå bort?

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp