Specifik Fobi

En fobi är en starkt överdriven rädsla för en sak eller en situation. Denna rädsla kan övergå i en panikattack när man utsätts för det man är överdrivet rädd för.

Vanliga fobier är rädsla för olika djur, naturföreteelser, skador eller trånga utrymmen. Rädsla för andras eller egna kräkningar kan också utvecklas till en fobi.

Besvären kan bli mycket handikappande och leda till att man undviker vissa ställen eller situationer. En hundfobiker kan till exempel aldrig vistas i parker eller skogsområden och en del kvinnor vågar på grund av stickfobi inte bli gravida, eftersom de är rädda för att behöva lämna blodprov.

Hur vanligt specifik fobi är varierar beroende på vilken typ av fobi det handlar om, men 7 till 15 procent av befolkningen utvecklar en specifik fobi någon gång under livet.

Varför en person utvecklar en fobi finns det olika förklaringar till. I de flesta fall kan individer med fobier inte komma ihåg en utlösande händelse, och de flesta som är med om obehagliga situationer utvecklar inte fobier.

Det är lättare att utveckla fobier mot sådant som under människans tidiga utveckling utgjorde en fara, till exempel insekter, ormar och höga höjder. Däremot utvecklar vi inte fobier mot moderna farliga företeelse som eluttag eller pistoler. Det kan tyda på att fobier är förstärkta, nedärvda rädslor som vi bär med oss sedan vår tidigaste utveckling till människor.

Även inlärning tros kunna inverka. Om man är sårbar kan en fobi utlösas eller förstärkas genom en upplevelse, eller genom att bevittna en rädsloreaktion hos exempelvis en förälder.

Symtom

Vad som sker när en person utsätts för det som orsakar rädsla varierar för olika fobier. Vid djurfobier som spindelfobi ger exponering ökad hjärtfrekvens, ökat blodtryck och ökade nivåer av stresshormoner. Man upplever en panikattack och vill avlägsna sig från platsen så fort som möjligt.

Vid blodfobi är händelseförloppet annorlunda. Efter en inledande blodtrycks- och pulsstegring följer ett blodtrycksfall och en sänkning av hjärtfrekvensen. Personen ifråga känner sig svettig och kan i många fall svimma.

Egenvård

Information om fobier och hur de behandlas kan vara en inledning till att söka hjälp, eller vara ett stöd för att själv börja konfrontera fobin. För den som har en fobi är det viktigt att inte undvika det som upplevs som obehagligt, utan att istället gradvis närma sig det.


 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp