Självmordstankar

Många har någon gång känt en önskan att inte leva längre. För de flesta är önskan bara en flyktig tanke som snabbt glöms bort, men för andra blir tanken kvar. Tankar på självmord kan dyka upp i personliga krissituationer som skilsmässa, förlust av arbete, problem i skolan, förlust av en nära anhörig, ekonomiska problem, ensamhet eller vid depression. Det kan kännas som att allt är hopplöst och att det inte finns någon möjlighet ut ur mörkret, men då är det viktigt att veta att det finns hjälp att få.

Om du har självmordstankar

Många gånger handlar det om problem som funnits under en längre tid, där man ensam försökt finna en lösning. Då är det viktigt att få prata med någon, att höra någon annans syn på problemen. Tunga tankar kan ha samband med stress, utbrändhet, alkohol, problem med närstående och ensamhet. De negativa tankarna kan också hänga samman med flera olika sjukdomar som faktiskt kan behandlas.

Berätta om hur du mår

Om du inte förstår det som händer eller om det känns som om det inte går att ändra på det som bekymrar dig kan du få hjälp att reda ut dina tankar. Det är viktigt att du pratar med någon om hur du mår. Bara vetskapen om att någon annan är medveten om din situation kan göra att det känns lite bättre. Att beskriva dina tankar och känslor med ord kan vara ett sätt att se problemen tydligare.

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp