Självmord

Självmord hänger ofta ihop med en personlig kris, missbruk eller psykisk sjukdom. Risken att en person som har försökt begå självmord försöker igen är mycket stor. Ta därför hot eller tankar på självmord på allvar.

År 2004 tog 1 396 personer livet av sig i Sverige, varav 1 005 var män och 381 kvinnor. Självmord förekommer i alla åldersgrupper, men är sällsynta hos barn. Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna för personer mellan 15 och 44 år och är den vanligaste dödsorsaken bland män. Självmordsförsök är cirka tio gånger vanligare än fullbordade självmord, men siffran varierar kraftigt mellan olika åldersgrupper och mellan könen. Självmord är två gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Självmordsförsök är däremot vanligare bland kvinnor än bland män. Risken för självmord är mycket större om man missbrukar alkohol eller droger eller lider av psykisk sjukdom, särskilt depressioner och psykoser. Det finns många olika typer av orsaker till att en person försöker ta livet av sig. Ofta hänger det ihop med en personlig kris, till exempel arbetslöshet, konkurs, ekonomiska svårigheter, skilsmässa, dödsfall av en nära och kär person.

Symtom

Självmordsbenägna personer kan ofta vara ensamma och tillbakadragna. Vissa personer talar om sina planer på att begå självmord. Andra försöker eller lyckas ta livet av sig utan att familj eller vänner har känt igen eller förstått de outtalade tecknen på att han eller hon är på väg att ta livet av sig.

Förebyggande

Självmord som inte lyckas betraktas ofta som ”ett rop på hjälp” i stället för en önskan att dö. Det är dock tio gånger större risk för personer som har gjort ett självmordsförsök att till slut ta sitt liv. Risken är som störst under de första sex månaderna efter ett självmordsförsök. De flesta som försöker ta sitt liv har tidigare berättat detta för andra människor. Ta därför alltid hot om eller tankar på självmord på allvar.

Behandling

Den grundläggande principen är att en psykiatrisk sjukdom alltid måste behandlas. Behandlingen ska anpassas till varje enskild persons situation och problem. Om läkemedelsbehandling är aktuellt, måste den alltid kompletteras med samtalsstöd eller kvalificerad psykoterapeutisk behandling.

Råd till anhörig

Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges vård.

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp