Schizofreni

Schizofreni är en beteckning på ett psykostillstånd som varar mer än ett halvår. För att behandla schizofreni behövs både ett psykologiskt stöd, en bra behandlingsmiljö och medicin Schizofreni gör det svårt att pröva sina egna tolkningar av sådant man ser och hör, vilket leder till vanföreställningar. En vanföreställning är en idé eller tanke som grundar sig på en missuppfattning av verkligheten. Den person som har vanföreställningar är absolut övertygad om att de är korrekta och kan inte påverkas av rationella argument.

Hörselhallucinationer är vanliga och leder till att man får svårt att fungera socialt och i arbetslivet. Ofta handlar hörselhallucinationer om att den sjuke upplever sig höra talande röster som många gånger är uppmanande eller kommenderande. De kan till exempel förbjuda den sjuke att berätta för andra om deras existens. Rösthallucinationerna kan leda till oro, en känsla av att vara övervakad och förföljd samt en känsla av att bli styrd utifrån. I Sverige insjuknar varje år 15 till 20 personer per 100 000 invånare för första gången i psykos. Av dessa får fem till tio personer diagnosen schizofreni. Sjukdomen drabbar framförallt yngre personer i 20-35 årsåldern. Det är mycket ovanligt att sjukdomen bryter ut innan puberteten eller efter 45 års ålder.

Man vet inte varför vissa människor utvecklar schizofreni, men troligen samverkar många faktorer. Det finns en tydlig ärftlighet som kan ge en ökad risk för att utveckla sjukdomen. De ärftliga förutsättningarna tycks leda till en sårbarhet, där psykosen kan debutera under särskilda omständigheter. Risken för att insjukna beror dock också på andra orsaker än ärftlighet, men kännedom om andra riskfaktorer är dålig.

Symtom

Några tidiga tecken på att man håller på att insjukna i schizofreni är att:

  • Ha en stark och plågsam upplevelse av att vara förändrad i sin person, och inte känna igen sig själv
  • Dra sig undan sin familj och sina vänner
  • Inte orka arbeta eller studera under en längre tid
  • Uttrycka en förändrad verklighetsuppfattning
  • Ha en stark tro på egna avvikande tolkningar, utan att ta hänsyn till vad andra i ens omgivning säger
  • Grubbla över livet på ett deprimerat och ångestfyllt sätt under en längre tid
  • Få flera oförklarliga känsloutbrott.

De vanliga symtomen på schizofreni är allvarligt förändrad verklighetsuppfattning, hörselhallucinationer och vanföreställningar där man till exempel kan uppleva att andra styr ens tankar. Vanföreställningarna kan ibland bli bisarra. Man blir också inåtvänd och drar sig undan kontakt med andra människor.

Den som har problem med att uppfatta och tolka intryck får mer eller mindre svårt att fungera socialt och i arbetslivet. Insjuknandeförloppet vid schizofreni kan vara snabbt och stormigt, men ett långsamt och smygande förlopp är också vanligt.

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp