Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, hos barn och unga

Vissa traumatiska händelser kan upplevas som så svåra att barnet inte klarar av att ta sig igenom krisen utan drabbas av psykiska symtom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det bästa sättet för ett barn att komma över en traumatisk händelse är föräldrarnas eller någon annan viktig vuxens möjlighet att hantera det som har hänt.

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD efter engelskans posttraumatic stress disorder, är en form av ångestsyndrom. Förutom PTSD ingår även fobier, paniksyndrom, social ångest, tvångssyndrom (obsessive compulsive disorder, OCD) och generaliserat ångestsyndrom bland ångestsyndromen. De flesta barn klarar av normal psykisk stress, till exempel om föräldrarna skiljer sig. Men vissa traumatiska händelser kan upplevas så svåra att barnet inte klarar av att ta sig igenom krisen utan drabbas av psykiska symtom, vanligen så kallat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. En traumatisk upplevelse kan underminera barnets tilltro till omvärlden och därmed till den egna förmågan att fungera i den.

Traumatiska händelser som hos barn kan utlösa PTSD kan vara:

  • Sexuella övergrepp
  • Misshandel och hot
  • Olycksfall och svår sjukdom
  • Att bevittna våld, svåra olyckshändelser eller naturkatastrofer
  • Att ha upplevt krig, våld, hot, utsatthet och flykt, exempelvis som flyktingbarn.

Att utsättas för sexuella övergrepp eller misshandel under barn- eller ungdomsåren ökar risken för att utveckla PTSD som vuxen. Barnets reaktion på en kris eller en traumatisk händelse beror bland annat på vilken känslomässig och fysisk utvecklingsnivå barnet befinner sig i vid tiden för händelsen. Barnets upplevelse är också beroende av föräldrarnas och omgivningens möjlighet att ge psykisk, fysisk och social trygghet. För barn i kris är det ganska vanligt att även föräldrarnas förmåga att skydda barnet är begränsad, vilket kan medföra en förlust av den trygghet som utgör grunden i barnets tillvaro.

Symtom

Barn tar skada av traumatiska händelser på ett likartat sätt som vuxna, men symtomen kan variera beroende på barnets utvecklingsnivå. Man brukar beskriva tre symtomgrupper vid PTSD:

  • Återupplevande. Typiskt för tillståndet är att barnet återupplever den traumatiska händelsen om och om igen, ofta när det försöker somna. Det är inte ovanligt att barn upprepar ett visst beteende i lek, teckningar och tal.
  • Undvikande. Barnet betraktar de hemska händelserna utifrån ett sakligt och oberört perspektiv, vilket kan tolkas som tecken på att barnet inte har blivit påverkat. Barn med PTSD verkar ofta håglösa, likgiltiga och vill inte längre leka med sina kamrater.
  • Överdriven vaksamhet. Motvilja att gå till skolan, sömnsvårigheter, retlighet och mörkerrädsla är vanligt. Bebisar och förskolebarn kan få ångestsymtom som separationsrädsla, främlingsrädsla, rädsla för monster eller djur, undvikande av vissa situationer, sömnsvårigheter, upptagenhet av vissa ord eller symboler som kan ha ett samband med den traumatiska händelsen.
 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp