Neuropsykologi

Neuropsykologi är den vetenskapliga studien av förhållandet mellan hjärnans funktioner och beteende. Med hjänans funktioner menas här fysiologiska, biokemiska och morfologiska variabler, medan man med begreppet beteende avser olika upplevelser, känslor, tankar och utåtriktade handlingar.

Varje individ har en uppsättning psykologiska funktioner som gör att han eller hon kan leva och samverka med andra personer i arbetslivet och på fritiden. Dessa psykologiska funktioner måste vara tillräckligt välutvecklade och fungera på ett adekvat sätt. Perceptionssystem (dvs att se, höra och lukta), affektiva funktioner (känslor som vägleder individen så att man kan uppföra sig på ett korrekt sätt) och balanserande funktioner är alla nödvändiga. Dessutom behöver individen exekutiva funktioner för att kontrollera sitt beteende.

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp