Mindfulness

Begreppet mindfulness kommer ursprungligen från Buddhismen, där mindfulness (pali: sati) är en del av den åttafaldiga vägen och odlas som en nyckelkomponent i meditation och sinnesnärvaro. Från 1990-talet och framåt har begreppet lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering, t.ex. av amerikanen Jon Kabat-Zinn (1994).

Mindfulness handlar om att leva mer närvarande i nuet, och se saker och ting som dom är. Det handlar om att finna ett sinnelag inom sig som präglas av kvaliteter som frid, acceptans, närvaro, icke-dömande, m.m. Det är egentligen inte rätt att kalla det en metod, utan snarare handlar det om ett förhållningssätt som följer med oss in i livets olika arenor.

Det ger en mängd olika öppningar, t.ex.:

  • Vardagssituationer, som att inte hänga upp sig på småsaker eller vad andra människor gör eller inte gör, känna sig uppriktigt nöjd medan man städar och tvättar, höra fåglarna och känna luften i det friska andetaget, ta sig tid att lyssna och möta den människa man har framför sig, vara mer vaken och benägen att se chansen medan den är där osv.
  • Vi kan förbättra våra relationer avsevärt genom att vara mer närvarande i stunden. Lära oss lyssna, praktisera acceptans och det icke-dömande förhållningssätt som följer av att leva utifrån medveten närvaro.
  • Meditation är en metod som ofta används i samband med att man tränar på att öka sin medvetna närvaro. Det ger oss möjlighet att hitta ett inre lugn bortanför det ständiga bruset som pågår i våra sinnen. Då får vi också lättare kontakt med våra känslor och vår innersta vilja. Det kan alltså hjälpa oss att veta vad vi vill.

Centrala metoder inom mindfulness:

  1. Andningsankaret (att betrakta andningen. Det har en samlande och fokuserande effekt. Sinnet lugnar sig och vi blir mer närvarande)
  2. Mindful Yoga (en enkel form av yoga som trycker mer på vår närvaro i rörelsen än att vi utmanar oss själva i ställningen)
  3. Meditation (ett sätt att stilla tankarna och fokusera. Att bara sitta i tystnad med sig själv)
  4. Gående meditation (samma sak som ovan, men man går mycket långsamt, med intentionen att vara djupt medveten om varje steg)
  5. Formeln SOAL (Stanna upp, Observera, Acceptera, Låt gå)

 

Boktips:

Bokomslag
Mindfulness i vardagen
- vägar till medveten närvaro. Av Ola Schenström.

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp