Kriser

Kriser kan drabba de allra flesta någon gång i livet om vi utsätts för allvarliga psykiska påfrestningar. De kan bero på att en nära anhörig dör, att man upplever en katastrof eller att något oförutsett inträffar. Krisen är både en reaktion på det som hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom men om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande.

Kris är ett uttryck som ibland används lite slarvigt när något känns dåligt. Det heter att vi ”krisar” lite nu och då när livet känns motigt, men en kris är mycket mer än så. Kris i sin rätta betydelse innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet.

En så kallad livskris kan utlösas av till exempel en separation, en anhörigs sjukdom eller ett hot om uppsägning. Det är en typ av kris som oftast går att bearbeta och komma igenom på egen hand med stöd av familj och vänner, även om det inte alltid känns så när man är mitt uppe i den.

Utvecklingskriser är en del av människans psykologiska utveckling. De kan uppstå vid viktiga övergångar i livet, till exempel när en tonåring tar klivet in i vuxenvärlden. Det är perioder då man är mer sårbar och händer det då något som upplevs som extra jobbigt har man sämre förutsättningar att hantera det.

En tredje typ av kris är den som kan inträffa i samband med plötsliga och oväntade dödsfall, sjukdom, otrohet, olyckor och katastrofer samt våld och hot. Man har inte fått tid till att förbereda sig. Det oväntade drabbar en som ett knockoutslag. Även den här typen av kriser klarar de flesta att ta sig igenom om man får stöd från människor i ens närhet men en del kan åtminstone under en tid också behöva mer professionell hjälp för att orka ta itu med konsekvenserna av det som hänt.

Symtom

Hur du reagerar på en kris beror på vad som utlöser den, om den utlösande händelsen kommer plötsligt och hur stark påfrestningen är. En psykiskt stark person med ett stabilt nätverk har bättre förutsättningar att hantera en kris på ett bra sätt än den som inte har samma förutsättningar. Barn, som inte är färdigutvecklade, behöver mycket stöd vid kriser liksom psykiskt sårbara människor. En kris har ett naturligt förlopp och reaktionerna förändras, allt efter som du får möjlighet att förstå och bearbeta det som hänt och följderna av detta i ditt liv. Att ta sig igenom en kris kan dock ta olika lång tid för olika människor.

Den första reaktionen

När olyckan händer eller man får ett allvarligt besked är det svårt att på en gång ta in den fulla vidden av vad som sker. Många har en känsla av overklighet och känslomässig förlamning samtidigt som det kan kännas ganska kaotiskt inombords.

Den första tiden efteråt

Så småningom, kanske redan efter en kort stund, eller som längst någon dag, börjar vi stegvis kunna förstå att det som hänt verkligen har hänt, även om många då och då under en tid kan tycka att det fortfarande känns overkligt. Det kan kännas både tankemässigt och känslomässigt förvirrande i början eftersom det är svårt att acceptera att livet påtagligt förändrats. Ångest, nedstämdhet, rädsla och känslomässig labilitet är vanliga reaktioner under den första tiden. Man kan också tillfälligt ha svårt att sova, att koncentrera sig, att minnas olika saker och svårt att tänka på något annat än det som hänt.

Tid för återhämtning

Ganska snart börjar det bli möjligt att kunna börja jobba med och inte mot de nya krav som tillvaron ställt en inför. Att anpassa sig till nya livsomständigheter tar tid och innebär att sörja det man förlorat, skapa erfarenheter av det som hänt och omvärdera sådant man tidigare taget för givet. Under hand stabiliseras också den psykiska balansen. Många beskriver att de kommer ur en kris med stärkt självkänsla och att de lärt sig något nytt om livet och sig själva även om de helst sluppit vara med om det som utlöste krisen.

Egenvård

Saker att tänka på om du drabbas av en kris:

  • Var beredd på att du inte orkar lika mycket under en tid, det är naturligt. Tillåt dig att ta det lite lugnare.
  • Prata om det som hänt med någon som du känner dig trygg med.
  • Rör på dig. Ta en promenad med någon du tycker om. Krisen innebär mycket stress som du behöver få utlopp för.
  • Se till att äta och dricka. Många tappar aptiten, men det är viktigt att få i sig åtminstone något. Soppa eller filmjölk brukar fungera.
  • Unna dig saker som du tycker om, till exempel att bada, basta eller lyssna på musik och läsa böcker, när du orkar. Du behöver ta hand om dig själv.
  • En del blir hjälpta av att skriva dagbok. Det kan ge perspektiv på upplevelserna. Det är viktigt att kunna bearbeta det som har hänt för att kunna gå vidare i livet. Sök hjälp om du känner att du inte klarar detta på egen hand.

Hjälp och stöd

För en person i kris är familj och vänner det viktigaste stödet. Genom att prata med dem som står en nära, mötas av medkänsla, förståelse och respekt underlättas den egna bearbetningen. Det är viktigt att någon lyssnar till den drabbades berättelse om och om igen; berättandet är en del av att bearbeta det som hänt. Som vän eller nära anhörig gör du en stor insats genom att finnas till hands, lyssna och stötta.


Boktips:


 

Boktips:

Bokomslag
Kris och utveckling
Av Johan Cullberg.

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Relevant läsning

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp