Hypokondri (Inbillningssjuka)

Hypokondri kallades tidigare för inbillningssjuka, eftersom den drabbade inte har den sjukdom som han eller hon oroar sig för. Själva hypokondrin är inte inbillad och tillståndet kan orsaka ett stort lidande, men det är inte en kroppslig åkomma utan ett psykiskt problem som ligger bakom. Kognitiv psykoterapi eller kognitiv beteendeterapi är vanliga behandlingsformer.

Hypokondri innebär att du är övertygad om att du är sjuk eller är rädd för att drabbas av en allvarlig sjukdom, trots att du genomgått medicinsk utredning och fått lugnande besked. Rädslan uppkommer för att du tolkar normala kroppsliga symtom som sjukdomstecken. Detta leder till oro och stress vilket i sin tur förvärrar de symtom som redan finns eller skapar nya. En ond cirkel har börjat, där övertygelsen om att du är sjuk tilltar i takt med att symtomen förstärks och ångesten ökar. Oron gäller nästan alltid allvarliga kroppsliga sjukdomar och ofta handlar det om sjukdomar som får stor uppmärksamhet i medier, till exempel aids eller cancer.

Ungefär en procent av befolkningen har hypokondri och sjukdomen är lika vanlig hos män som hos kvinnor. Få söker vård för själva hypokondrin.

Hypokondri kan vara en enskild sjukdom, men depression och olika ångestsyndrom till exempel panikångest kan också ha inslag av hypokondri. Det är vanligt att människor som återhämtat sig efter en svår sjukdom till exempel cancer tolkar kroppsliga symtom som tecken på att sjukdomen har kommit tillbaka. Den formen av hypokondri brukar gå över med tiden.

Symtom

  • Överdriven oro för att drabbas av en allvarlig sjukdom eller övertygelse om att du redan är drabbad.
  • Du letar efter sjukdomstecken på din kropp, till exempel knölar eller lyfter tunga saker för att se om muskelkraften har försämrats.
  • Du konsumerar mycket mediciner.
  • Du är beroende av att anhöriga försäkrar dig om att du är frisk, men vågar inte lita på vad de säger.
  • Du söker ofta läkare för olika kroppsliga besvär.
  • Oron finns kvar trots medicinsk utredning och lugnande besked från sjukvårdspersonal.
  • Du är missnöjd med läkarutredningen eller behandlingen och litar inte på att den har gått rätt till.

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp