Dyslexi (Läs och skrivsvårigheter)

Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är ett funktionshinder som innebär att du har problem med att läsa och/eller att skriva. En logoped eller speciallärare kan göra en dyslexiutredning. Själva dyslexin kan inte behandlas, men hjälpmedel kan underlätta tillvaron. Den som är dyslektiker kan ha svårt att känna igen och avkoda ord, men dyslexi har inget med intelligens att göra. En uppskattning är att fyra till åtta procent av befolkningen har dyslexi. Det är vanligare bland män än bland kvinnor. Man skiljer på auditiv och visuell dyslexi. Auditiv innebär att du inte hör skillnad på ord och orddelar. Du har ofta större problem med att skriva än att läsa. Visuell dyslexi betyder att du har problem att avkoda orden du ser. Den visuelle dyslektikern brukar inte ha problem att höra samma information som han eller hon har svårt att läsa. Tecken på visuell dyslexi är att du kastar om bokstäver och siffror när du läser och ofta stavar som ordet låter. Det förekommer även blandformer av audiativ och visuell dyslexi.

Symtom

Några kännetecken på dyslexi kan vara: Att du vid läsning

 • Läser långsamt, trevande eller hackigt
 • läser snabbt och gissar vad som står
 • Utelämnar eller läser fel på ord eller ändelser på ord
 • Lägger till bokstäver så att det blir andra ord, till exempel helt-helst, igen-ingen
 • Kastar om bokstäver i ord, till exempel bra-bar, börd-bröd
 • Vänder på ord, till exempel som-mos, tom-mot.

Att du när du skriver

 • Är osäker på bokstävers form och ljud
 • Utelämnar vokaler eller kastar om konsonanter
 • Utelämnar ändelser
 • Spegelvänder bokstäver och siffror
 • Glömmer prickar och ringar. Symtomen på dyslexi uppträder i olika kombinationer och varierar från person till person.

Boktips:


 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Relevant läsning

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp