DBT (Dialektisk Beteendeterapi)

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en variant av Kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för behandling av personer med Borderline personlighetsstörning (BPS).

Vid de problem en person med BPS har räcker det inte att få en intellektuell förståelse och lära sig tänka annorlunda. Man måste lära sig ett annat sätt att förhålla sig till andra människor och att hantera de starka känslor som väller upp.

Behandling

Här har så kallad dialektisk beteendeterapi (DBT) visat goda resultat. Metoden utvecklades i USA i mitten av 1980-talet. Den består av kognitiv beteendeterapi, undervisning och psykoterapi individuellt och i grupp.

I första hand går behandlingen ut på att hjälpa dig att uthärda känslorna av isolering, depression och ångest utan att tillgripa självdestruktivt beteende.

DBT är baserat på en biosocial modell över BPS som förklarar patientgruppens problem som en följd av emotionell sårbarhet, brister i färdigheter avseende att reglera emotioner, samt en invaliderande miljö. Med emotionell sårbarhet avses dels hög känslighet för emotionella stimuli, kraftig emotionell intensitet, samt långsam återgång till emotionell basnivå. Enligt DBT förklaras borderlinepatienters primära problembeteenden antingen med att de har emotionsreglerande funktioner (t.ex. självskada), eller att de utgör överskottshandlingar som en följd av emotionell dysreglering (t.ex. utåtriktad aggression).

DBT utformat för att ha fem funktioner:

  • Att förbättra färdigheter och förmåga
  • Att förbättra motivation
  • Att bidra till generalisering av färdigheter
  • Att bidra till förmåga och motivation hos behandlande terapeuter
  • Att strukturera omgivningen så att den understödjer förbättringar

Funktionerna förverkligas genom en kombination av individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonkonsultation, samt att behandlande terapeuter arbetar i team. Tanken är att färdighetsträning i grupp skall möjliggöra inlärning av nya färdigheter, medan individualterapi och telefonkonsultation skall säkerställa motivation, användande och generalisering av färdigheter till skarpa miljöer och situationer. Studier har visat att det är just kombinationen mellan individualterapi och färdighetsträning i grupp som leder till önskvärda behandlingseffekter. Färdighetsträningen omfattar fyra olika moduler som ges i ordning:

  1. Medveten närvaro
  2. Relationsfärdigheter
  3. Att reglera emotioner
  4. Att stå ut i kris.

Modulerna är utvecklade för att vara delvis baserade på varandra och medveten närvaro går i praktiken som en röd tråd genom alla moduler. Medveten närvaro sträcker sig över 2 veckor, övriga moudler över 8 veckor. För att repetera medveten närvaro och göra det möjligt för nya deltagare i befintliga grupper att snabbt komma in i färdighetsträningen brukar man lägga in Medveten närvaro som varannan eller var tredje modul (Nilsson J., Norberg P., 2008).


 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp