Bildterapi

Vad är bildterapi?

Bildterapi / bildpsykoterapi räknas till konstnärliga terapier och är en psykoterapeutisk behandlingsform som integrerar bildskapande och terapeutiska samtal. I den målade bilden gestaltar klienten sina känslor, tankar och upplevelser med ett symboliskt ordlöst språk via färg och form. Bildterapi har sin grund i övertygelsen att bildskapande i en terapeutisk relation främjar hälsa genom att utveckla och integrera kognitiva, emotionella och sensomotoriska processer. Bildterapeuter kan beroende på utbildning arbeta utifrån olika psykologiska teorier såsom ex psykodynamisk, inlärningspsykologisk, jungiansk och kognitiv teori.

Hur går bildterapi till?

Bildterapi kännetecknas av en aktiv relation. Bildterapeuten har ett icke-tolkande förhållningssätt och är lyhörd för patientens behov och uttryck. Klienten behöver ingen tidigare erfarenhet av måleri utan målar bilder individuellt eller i grupp för att söka kunskap om sig själv och sin situation. Bildskapande, arbete med lera med mera, kombineras med reflekterande och bearbetande samtal. Materialet och redskapen ger sensoriska upplevelser och väcker kroppens minnen. Bearbetning sker både genom den skapande processen och genom det reflekterande samtalet kring bildens uttryck. För att arbeta som bildterapeut krävs både en konstnärlig och psykoterapeutisk utbildning. Bildterapeuter arbetar med människor i alla åldrar inom exempelvis somatisk och psykiatrisk vård, psykoterapi och själavård, specialpedagogik, rehabilitering, smärt- och traumaterapi.

Vad är bildterapi bra för?

Bildterapi kan hjälpa både den som saknar ord för känslor, inte behärskar språket eller den som har lätt för att prata och intellektualisera. Att måla bilder gör den inre verkligheten synlig och utvecklar symboliseringsförmågan. Bildskapande hjälper människor att lösa problem och konflikter, utveckla interpersonella färdigheter, reducera stress, stärka självkänslan och komma till insikt. Bildterapi har visat sig minska symptom relaterade till smärta och ångest. Att vara i kontakt med sin kreativitet väcker också glädje och självläkande kraft.

Forskning

För närvarande finns tre svenska doktorsavhandlingar om bildterapi som metod, bl a Inger Östers Bildterapi vid Bröstcancer

Författare: Anette Faringer, Birgitta Englund

 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp