Ångest

Innehåll

Ångest är en naturlig reaktion vid hotande fara och har, liksom smärta, en överlevnadsfunktion och varnar oss för farliga situationer. Symtomen vid ångest rymmer ett brett spektrum av känslor, alltifrån ängslan och oro till fruktan och panik.

Genom en kombination av medfödd sårbarhet, upplevelser under uppväxten och felinlärning kan ångesten stegras till sådana nivåer att den istället för att skydda oss, inskränker och till och med förlamar oss, i våra dagliga liv.

Vi talar då om sjuklig ångest som definieras och klassificeras i de olika ångestsyndromen. Till ångestsyndromen räknas paniksyndrom, agorafobi, social ångest, specifika fobier, tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom och posttraumatiskt stressyndrom.

Det går att få svår ångest utan tydlig utlösande orsak eller i anslutning till en livspåfrestning, till exempel en skilsmässa eller en anhörigs bortgång. En livshändelse kan utlösa eller förvärra ett sjukligt ångesttillstånd.

Det räcker alltså inte med att hitta en rimlig orsak till ett svårt ångesttillstånd, det avgörande för om man bör söka professionell hjälp är hur stort lidandet och funktionsinskränkningen är i det enskilda fallet.

Ångest och ångestattacker kan ingå som en del i de flesta psykiska sjukdomar, till exempel depression. Kroppsliga sjukdomar som cancer, astma, hjärtsvikt och kärlkramp kan också ge svår ångest.

Kraftig ångest kan komma i samband med abstinensbesvär efter alkohol- eller läkemedelsmissbruk. Stor förbrukning av kaffe och cigaretter (eller andra former av nikotin) kan i sig utlösa ångestsymtom och sömnsvårigheter.

Symptom

Symtomen vid ångest rymmer ett brett spektrum av känslor, alltifrån ängslan och oro till fruktan och panik. Ofta tillkommer kroppsliga symtom som andnöd, hjärtklappning, svettning, yrsel, illamående och muskelspänning. I förlängningen leder det till koncentrationssvårigheter, lättväckt ilska och sömnproblem.

Egenvård

Du kan försöka minska ångest genom att:

  • Normalisera sömnen, eventuellt med hjälp av receptfria rogivande tabletter från apoteket .
  • Dra ner på koffein och nikotin.
  • Undvika ”självmedicinering” med alkohol. Det ger lindring för stunden men förvärrar ångesten i längden.
  • Dagligen motionera, exempelvis en halvtimmes promenad varje dag.
  • Göra avslappningsövningar med stöd av kassettband eller CD.

Boktips:


 

Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp