Alkoholberoende

Alkoholproblem är den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i västvärlden. Ett tecken på beroende är att du tål mer och mer. Det finns olika behandlingsmetoder mot alkoholism. I Sverige beräknar man att mellan 300 000 och 500 000 personer har alkoholproblem, men få söker vård för sina problem. Alkoholproblem kan vara allt från lindriga till mycket svåra. Ett tidigt varningstecken är att du dricker allt större mängd alkohol. Då är du en riskkonsument. Hög konsumtion av alkohol kan göra att du drabbas av bland annat högt blodtryck, problem med mage, sömnproblem, ångest och depression. Den som dricker mycket alkohol under en längre tid kan få svåra alkoholproblem och riskerar allvarliga skador och sjukdomar som drabbar lever, hjärta, blodkärl, muskler samt hjärna och nervsystem.

Beroende eller missbruk?

I vården skiljer man mellan beroende och missbruk av alkohol. Det handlar inte om hur mycket man dricker utan om vilka följder drickandet får för den drabbade och hans eller hennes omgivning. När man talar om alkoholberoende så handlar det om både fysiska och psykiska följder för den som dricker. Hjärnan och kroppen vänjer sig vid alkoholen och man har svårt att klara sig utan. Ett missbruk påverkar livssituationen genom att man missköter sitt arbete, kör bil när man är påverkad eller kan hamna i farliga situationer som slagsmål eller att bli sexuellt utnyttjad. Relationen till familj och närstående påverkas också av missbruket.

Symtom

Ett av de viktigaste tecknen både vad gäller beroende och missbruk är att du fortsätter dricka trots att det får negativa följder. Andra symtom på att du är beroende, eller är på väg att bli beroende, är:

  • Ökad tolerans – du tål allt mer alkohol
  • Återställarbehov – du känner sug efter att dricka dagen efter och mår bättre av det
  • Minnesluckor – du minns inte allt som hänt
  • Lättväckt alkoholbegär – en liten mängd alkohol skapar sug efter mer
  • Kontrollförlust – du tappar kontrollen över ditt drickande eller över ditt beteende när du har druckit
  • Ökad konsumtion - du dricker oftare eller mer än du tänkt
  • Förnekelse – du förnekar ditt beroende för dig själv och din omgivning och hävdar att du har kontroll.

Graviditet och amning

Alkoholberoende under graviditeten leder så gott som alltid till någon form av skada på barnet. För att ditt barn ska må bra och utvecklas på bästa sätt bör du sluta dricka. Det är inte alltid lätt, men du kan få hjäp. Prata med din barnmorska eller vänd dig direkt till beroendevården. Alkohol går dels via moderkakan direkt till fostret, dels ut i fostervattnet som omger barnet. Fostrets lever kan inte bryta ned alkohol och därför påverkas fostret mer och under längre tid än mamman. De skador som kan uppstå på barnet om du är beroende av alkohol brukar delas in i tre grupper: tillväxthämning, hjärnskador och avvikande utseende. Både inne i magen och när barnet är fött är det kortare än normalt, väger mindre och har mindre huvudomfång. Alkohol skadar de växande nervcellerna i hjärnan. Barnet kan få beteende- och utvecklingsstörningar som överaktivitet, uppmärksamhets- och koncentrationsstörningar. Det kan också få korta ögonspringor, platt mellanansikte, lång och tunn överläpp eller lågt sittande öron. Även ögonen och synen kan ta skada. Om du ammar och dricker alkohol överförs alkohol i modersmjölken i motsvarande koncentrationer som i ditt blod. Barnet påverkas, blir trött och dåsigt. Det är svårt att sätta en ”säker” gräns för hur mycket alkohol en ammande mamma kan dricka, därför är det bäst att avstå.


 

Boktips

Bokomslag
Känner du någon med alkoholproblem?
En handbok för anhöriga, medberoende och barn till alkoholister. Av Isabella Iverus.


Sök efter relaterade terapeuter:

Sök

Källa

Betygsätt artikeln

© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp