Ericastiftelsen Stockholm Leg. Psykoterapeut

ERICASTIFTELSEN

Ericastiftelsen har i uppdrag av staten och Stockholms läns landsting att bedriva högskoleutbildning och erbjuda psykoterapeutisk behandling för barn, ungdomar och deras familjer. Utbildningen och den kliniska verksamheten är integrerad med Ericastiftelsens forskning och metodutveckling.

Verksamheten baseras på psykodynamisk teori, utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning samt klinisk erfarenhet. En gemensam värdegrund är betydelsen av att lyfta fram barnens, ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv. Att ha ett brett nätverk, nationellt såväl som internationellt, ses som viktigt för verksamhetens utveckling.

Ericastiftelsen leds av en verksamhetschef som svarar inför en styrelse vars ordförande utses av regeringen. Personalgruppen består av läkare, psykologer, socionomer, specialpedagoger och administrativ personal. Totalt har vi 26 anställda, de flesta på deltid då de har egen privat verksamhet. Medarbetarna representerar en samlad specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri, pedagogik och forskning.

Vilka kan söka hjälp?

Vi tar i första hand emot barn till och med sju års ålder och deras föräldrar samt ungdomar 16–24 år i Stockholms län.

Föräldrar kan söka för barn i alla åldrar och få råd för egen del i föräldrarollen. Vi har inte möjlighet att ta emot alla som söker, utan hänvisar vid behov till andra vårdgivare.

Hur söker man?

Föräldrar och ungdomar söker själva utan remiss genom att ringa till oss. Vi tar helst inte emot anmälningar per e-post.

Vid behov av akut hjälp hänvisas du som ej fyllt 18 år på dagtid till närmaste BUP-mottagning, på kvällar, nätter och helger till BUP:s akutmottagning, telefon 08-616 69 00.

De som har fyllt 18 år hänvisas vid behov av akut psykiatrisk hjälp till S:t Görans sjukhus, telefon 08-672 25 00.

Adress

Odengatan 9
114 24, STOCKHOLM
Sverige

Karta

 
Ericastiftelsen Stockholms bild

Fakta

  • Leg. Psykoterapeut

Telefontider

Måndag
14:30 - 15:15 ((16-24 år))
Tisdag
15:00 - 15:15
Onsdag
9:00 - 09:45 ((16-24 år))
Torsdag
15:30 - 16:15
Fredag
9:00 - 09:45
Språk
Svenska
© 2013 hittaterapi.se Om oss · Cookies · Kontakt · Hjälp · Logga in · Akut hjälp